Ansökan om medlemskap

Förnamn*

Efternamn*

Gatuadress*

Postnummer*

Ort*

Personnummer (10 siffror)*

Telefonnummer*

Mobiltelefonnummer

Epostadress*

Innehar förordnande*

Polisområde/län

Söker medlemskap som*

Försäkringen gäller fram t o m 2018-03-15.

Här med godkänner jag att SFO får använda uppgifterna för informationsspridning inom SFO och för SFO medlemsregister.*

När ansökan är mottagen kommer vi skicka information ang. medlemsinbetalning till den e-postadress du angivit ovan. Får du ingen e-post inom en vecka, kontakta SFO kassör. Ditt medlemskap börjar ej gälla förens medlemsavgiften är betald och registrerad hos SFO.

Vid ansökan av en förening tag kontakt med SFO kassör för detaljerade uppgifter mm.