Arbetsmiljö/arbetsskador

SFO samarbetar med Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket när det gäller vår arbetsmiljö.

Ordningsvakten har i alla tider varit utanför det mesta av arbetsmarknadens skyddsnät när det handlar om arbetsskador, både fysiska och psykiska.

SFO har startat ett arbete med att försöka göra ordningsvakten till ett yrke och se till att vi får de rättigheter som alla andra har på arbetsmarknaden. Inte minst blir detta intressant nu i dessa tider med så mycket grovt våld i samhället, och ordningsvakten stående mitt i detta.

En viktig faktor i detta arbete är att anmäla arbetsskador och tillbud så att detta kommer in i systemet, det är ju först då som myndigheterna börjar arbeta för oss, nu vet de ju inte om att vi finns. Alla mindre tillbud som inte leder till en arbetsskada anmäler du som tillbud.

Detta arbete blir ju allt viktigare i dagens samhälle med alla neddragningar i sjukvård och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att få en skada klassad som arbetsskada är ju en väg att gå för att få hjälp och att påverka systemet så att inte flera råkar illa ut.

Om det inte är en arbetsskada så kan det bli många tillbudsrapporter om samma sak och på så sätt kan vi förändra systemet till vår fördel.

Det är viktigt att alla skador som inträffar på, eller på väg till och hem från, arbetet anmäls som arbetsskador.

Vi ordningsvakter har inte redovisat våra arbetsskador tidigare och resultatet har blivit att myndigheterna inte vet om att det förekommer några arbetsskador. Det är ju så illa att yrket ordningsvakt inte finns och då kan vi inte få bättre förutsättningar än de vi har.

De mindre tillbuden som inte blir arbetsskada anmäls som tillbud.

De vanligaste typerna av tillbud som vi tror att ni råkar ut för är:

  • Hot
  • Mindre våld
  • Buller
  • Kyla och drag, vid dörrar mm.

Men det finns naturligtvis massor med andra varianter, inget är för litet eller stort, vi vill få en rapport om det i alla fall.

Blanketter för arbetsskadeanmälning och tillbudsrapport finns under blanketter.