Försäkring

Sveriges Förenade Ordningsvakter köper försäkringar åt alla fullbetalande medlemmar, och just nu köps den från if-skadeförsäkringar.

På årsmötet 2011 togs beslutet att välkomna alla ordningsvakter, även de som är bolagsanställda.

Vad är SFO försäkring bra på? Varför behöver ordningsvakten en extra försäkring?

 • Alla normala arbetsgivare har lagstadgat skydd för alla anställda, även ordningsvakten.
 • Deras försäkring gäller för alla normala arbetsskador som att ramla i trappan, halka på ett bananskal mm.
 • Alla vi ordningsvakter blir utan försäkringsskydd när vi ingriper mot våldsamma personer, där vi använder vår rätt att bruka våld.
 • Då blir vi vad försäkringsbolagen säger ”en högriskgrupp”.
 • Det är här som SFO försäkring ger det nästan heltäckande försäkringsskydd som vi behöver mot alla typer av olycksfall.
 • SFO försäkring gäller även under av polisen annordnad utbildning, det vanligaste stället att skada sig på!

Alla anställsa ordningsvakter i bolagen är välkomna som medlemmar och får då försäkringen som en del i avgiften, SFO försäkring täcker däremot inte bolagets ansvarsdelar utan här får bolkaget köpa en traditionell ansvarsförsäkring.

SFO försäkring

SFO.s redan fina försäkring blev ännu bättre från och med den 1 maj 2009. Detta innebär att vi kan, med största säkerhet, påstå att SFO har den bästa försäkringen för ordningsvakter på marknaden.

Vid olycksfall gäller försäkringen:

 • För läkekostnader
 • För resekostnader
 • För tandbehandlingskostnader
 • För kristerapi
 • För kläder och personliga tillhörigheter som ordningsvakt
 • För teknisk utrustning för handikappad
 • För medicinsk invaliditet på grund av olycksfallet
 • För ekonomisk invaliditet på grund av olyckfallet
 • För dödsfall av på grund olyckan

Vid överfall gäller försäkringen:

 • Överfall är när någon får en skada genom uppsåtligt våld på person utan att tillgrepp samtidigt förekommer.
 • Skadestånd för personskada som den försäkrade blivit utsatt för genom uppsåtligt våld eller hot.
 • Gärningsmannen skall vara okänd eller inte kunna betala skadestånd.

Har du frågor kontakta SFO försäkringshandläggare: forsakring@ordningsvakt.se

Ansök om medlemskap idag och få försäkring fram t o m 2015-03-15.