Hedersmedlemmar

Britta Jarl-Vilhelmsson & Clas-Göran Malm

Vid årsmötet 2013-11-17 i Karlskoga valdes Britta Jarl-Vilhelmsson och Clas-Göran Malm in som hedersmedlem i SFO.
Britta Jarl-Vilhelmsson har varit revisor och revisorsuppleant sedan 2002.
Clas-Göran Malm som varit SFO sekreterare sedan starten 2000.