Historia

2010-11-13 firade SFO sitt 10 jubileumsår vid årsmötet som hölls i Klevshult, Småland. Vid årsmötet deltog polisen Tommy Jönsson från Jönköpings polismyndighet samt Richard Henriksson från försäkringsbolaget IF. Jubileet firades med en gemensam middag efter årsmötet och att deltagarna fick var sin present.

Vid årsmötet 2009 i Linköping valde en av SFO:s grundare, Torbjörn Gustavsson att sluta i styrelsen efter att ha varit delaktig i hela processen med att bygga upp SFO från början.

Torbjörn valdes till organisationens första hedersmedlem.

Vid årsmötet 2007 valde organisationen en ny ordförande och den nu sittande är Gert Johannesson från Furulund, ordforande@ordningsvakt.se han är vår kontakt med RPS och andra myndigheter samt vår expert när det gäller utrustning för ordningsvakter.

21 juli, 2003 fick organisationens medlemmar tillåtelse att bära SFO loggan på uniformen och den 25 mars 2004 blev organisationen kallad till Rikspolisstyrelsen till en hearing om hot mot ordningsvakter. Dessa datum var en bekräftelse på att organisationen hade blivit accepterad som branschorgan och kunde börja driva ordningsvaktens frågor framåt. Under 2005 var organisationen kallad till Justitiedepartementet, Rosenbad, i arbetet med de nya regler som varit under arbete i en mängd år.

Historien startade redan några år innan SFO bildades år 2000.

Det startade med ett växande missnöje bland medlemmarna från södra Sverige i den dåvarande största organisationen för ordningsvakter. Missnöjet rörde mest det administrativa inom denna organisation, alla var nog överens om att behovet att samla ordningsvakterna behövdes.

Ordningsvakter från södra Sverige samlades i en mindre grupp i Vetlanda på hösten 1998 för att diskutera vad som höll på att hända. Flera av de närvarande hade varit engagerade i denna organisation på ett antal olika poster genom tiden.

Resultatet blev att arbetet startades för att undersöka förutsättningarna för att bilda någonting nytt som motsvarade våra krav och behov som ordningsvakter och flera av de som sitter i styrelsen idag eller har gjort var med i detta arbete.

Den 25 november år 2000 vid organisationens första möte i Karlsborg, bildades interimsstyrelsen.

På detta möte antogs namnet Sveriges Förenade Ordningsvakter och att försäkra organisationens medlemmar blev ett av huvudändamålen tillsammans med att driva ordningsvaktens tjänstefrågor vidare.

Vid organisationens första årsmöte 2001 fastställdes de första stadgarna och många andra grundläggande frågor besvarades.

Under de kommande åren fortsatte arbetet med att få organisationen in i lite fastare form med organisationsnummer, registrering av loggan, få till en bra försäkring, starta samarbetet med myndigheter mm.