Kallelse till SFO’s årsmöte 2015 i Jönköping

Söndag den 22/11 klockan 13:00 har SFO årsmöte i Jönköping.
Möte kommer att hållas på Scandic Hotell Elmiavägen 8 i Jönköping.

I anslutning till årsmötet kommer IF representant att närvara.

O.S.A senast 19/11 2015 till sekreterare@ordningsvakt.se alt. 070-213 87 27

Dagordning-årsmötet-2015