Kallelse till styrelsemöte/medlemsmöte 15/2 – 2015

Söndag den 15 februari klockan 10:30 är det styrelse samt medlemsmöte i Karlskoga.
Möteslokal B finns på 4:e våningen i Folkets hus, adress är Centralplan 7.

Anmälan för deltagande till möte tar Jan Höglund emot på telefon 070 213 87 27 eller e-post jan.hoglund@ordningsvakt.se

Varmt välkomna!

Styrelsen