Organisation

På dessa sidor kan du hitta all den information som vi tycker är relevant för oss ordningsvakter. postadressen info@ordningsvakt.se

Under fliken historia finns en mer utförlig berättelse om hur det startade men här skall vi försöka klargöra dagens målsättning och ändamål.

Ändamålet är:

Ändamålet med organisationen är att organisera ordningsvakter både som enskilda och som föreningar och från årsmötet 2011 även bolagsanställda ordningsvakter.

Detta gör vi genom

  • Att försäkra organisationens medlemmar
  • Att bland medlemmarna verka för ökad kunskap i sin roll som ordningsvakt
  • Att tillvarata ordningsvaktens intresse i sin tjänstgöring
  • Att stödja enskilda ordningsvakter i arbetet med att bilda lokala klubbar/föreningar

Att vi ordningsvakter går samman i klubbar/föreningar gör oss starkare i samarbetet med polis, försäkringsbolag, skatteverket, arbetsmiljöverket, med flera både på lokal och regional samt riksplanet. Detta gör också att vi ökar gemenskapen och får förutsättningar att sprida information och lära av varandra.

SFO har kommit en bit på väg att bli den branschorganisation som många efterfrågar för oss ordningsvakter men ju fler vi blir desto starkare blir vi.

Målsättningen är:

  • Att skapa en rikstäckande organisation med självstyrande regioner för att därigenom arbeta med närhet till medlemmarna utan att tvingas till stora avgifter
  • Att förhandla fram den bästa tänkbara försäkring till den lägsta avgiften som går på marknaden, som komplement där arrangören inte har tecknat någon försäkring till oss ordningsvakter.
  • Att förvalta SFO:s självriskkonto för hjälp till självrisker på SFO:s försäkringar.
  • Att fortsätta vara den naturliga samarbetspartnern som rikpolisstyrelse och andra myndigheter söker sig till när ordningsvaktens situation diskuteras.