SFO märket

SFO logotyp

SFO märket och alla andra märken på denna hemsida tillhör organisationen eller det företag som äger resp. märke. All annan kopiering än till information om SFO och organisationens avtal förbjuds och kommer att beivras.

SFO:s medlemmar har rätt enligt RPS beslut 21 juli 2003 att bära organisationens märke på av RPS godkänd uniform.

Märket bärs på höger arm. (med samma mått på infästningen som ordinarie emblem)

Märket finns att beställa hos SFO kassör.      kassor@ordningsvakt.se

Det broderade märket kostar 15 kr st.

(Eller sätt in 15 kr X antal märken på bankgiro 5116-7914 och skriv levaransadress på talongen så kommer märkena på posten.)

Klistermärket kostar 5 kr st + porto

Sätt in 5 kr x det antal märken du vill ha på bankgiro 5116-7914 och lägg till 5 kr i posto för varje 20 tal märken. Gläm inte att skriva adresspå talongen, så kommer märkena till dig på posten.

Registrering av varumärke 360665

2003-04-17 skrev Generaldirektören Gunn Hellsvik på och godkände organisationens märke när hon godkände  registreringen hos Patent- och registreringsverket.